Skip to main content
Albert Einstein Pokojowe wykorzystanie energii jadrowej

Trwa międzynarodowy Konkurs Satyryczny „Albert Einstein. Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej”

Konkurs został zorganizowany z okazji jubileuszu 100-lecia przyznania Nagrody Nobla Albertowi Einsteinowi. Nagrodę tę ww. geniusz fizyki otrzymał w roku 1922, za rok 1921. Co prawda, formalnie nie otrzymał jej za Teorię Względności i wzór E=mc2, z czego jest najbardziej znany, lecz za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego, niemniej jednak obecny konkurs odnosi się do całości naukowego dorobku Alberta Einsteina oraz jego społecznej działalności na rzecz pokoju.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Departamentem Energii Jądrowej i pod Honorowym Patronatem Ministra Klimatu i Środowiska.

Regulamin konkursu

Więcej informacji o konkursie: www.ffse2021.eu