Skip to main content

Rada Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

W dniu 17 lutego 2022 Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr LX/1962/2022 w sprawie powołania Rady Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Skład Rady Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w kadencji 2022-2026:

Jacek Frankowski – karykaturzysta, rysownik, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury; członek rady wskazany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.

Stanisław Gajewski – grafik, rysownik, ilustrator, wiceprezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Karykatury FECO, członek Rady Muzeum Karykatury kadencji 2018-2022; członek rady wskazany przez ustępującą Rady Muzeum.

dr Jakub Woynarowski – zajmuje się rysunkiem, grafiką, ilustracją, animacją. Tworzy kolaże, artbooki, komiksy, wideo oraz instalacje. Jest niezależnym kuratorem i animatorem kultury. Wykładowca Wydziału Grafiki krakowskiej ASP. Laureat Paszportów polityki w kategorii Sztuki Wizualne (2015). Reprezentował Polskę w 14. Biennale Architektury w Wenecji (2014); członek rady wskazany przez dyrektora Muzeum.

Hanna Wróblewska – historyk sztuki i kuratorka, komisarz Pawilonu Polonia na Biennale w Wenecji, w latach 2010-2021 dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, wiceprzewodnicząca Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM Polska); członkini rady wskazana przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów.

Małgorzata Zakrzewska – radna m.st. Warszawy, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady m.st. Warszawy; członkini Rady Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych. Przewodnicząca Rady Programowej Radia dla Ciebie. Pracownik Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego; członkini rady wskazana przez Organizatora.

Zgodnie z zapisami Statutu Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego z dnia 9 maja 2013 r., Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o muzeach, to znaczy: sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.