Skip to main content
Weekend seniora z kultura

Weekend seniora z kulturą

W dniach 2-3 października po raz 8. odbędzie się „Weekend seniora z kulturą”, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W ramach akcji osobom powyżej 60. roku życia w Muzeum Karykatury przysługuje bilet wstępu w cenie 1 zł na aktualnie prezentowaną wystawę czasową „Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica 2021”.

Wystawa jest wynikiem konkursu organizowanego przez Legnickie Centrum Kultury wspólnie z Fundacją Kulturalno-Społeczną Satyrykon. W Muzeum Karykatury zostaną wystawione prace artystów pochodzących z wielu krajów, dzięki czemu widzowie będą mogli przekonać się, jak te same zjawiska i problemy odczytywane są i ujmowane z różnych perspektyw w satyryczną formę.

Na wystawie zostaną pokazane dzieła z kategorii ŻART I SATYRA, w których pojawiają się liczne odniesienia do problemów związanych z obecna sytuacją na świecie, w tym z obowiązującymi ze względu na epidemię ograniczeniami sanitarnymi. Na wystawie zwiedzający znajdą także wiele odniesień do takich tematów jak wirtualna rzeczywistość i cyfrowa komunikacja. Publiczność będzie mogła również zobaczyć rysunki i grafiki podejmujące tegoroczny temat wiodący Satyrykonu: RODZINA, i to nie tylko w kontekście bliskich relacji codziennych, ale również – aktualnych problemów i zjawisk społecznych.