Skip to main content
Muzeum Karykatury

Konkurs w Muzeum Karykatury został rozstrzygnięty. Paweł Płoski będzie nowym dyrektorem Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Prezydent Warszawy zaakceptował wybór komisji konkursowej. Nowy dyrektor obejmie stanowisko 1 stycznia 2022 r.

Rozmowy z kandydatami odbyły się 5 października; dotyczyły kwestii prawnych oraz organizacyjnych funkcjonowania Muzeum, a przede wszystkim zaproponowanych przez kandydatów programów działania i rozwoju instytucji na najbliższe 5 lat.

Komisja uznała, że kandydatura Pawła Płoskiego w najwyższym stopniu spełnia przyjęte przez nią kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionego programu działania Muzeum Karykatury. W rozmowie kandydat wykazał się znajomością zarówno zagadnień merytorycznych z zakresu karykatury, rysunku satyrycznego i komiksu, jak i znajomością funkcjonowania Muzeum, jest nastawiony na rozwój instytucji, poszerzenie oferty edukacyjnej, a także na współpracę z innymi podmiotami.

Paweł Płoski to teatrolog, redaktor i badacz polityki kulturalnej. Jest wykładowcą stołecznej Akademii Teatralnej, dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze. Od 2020 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, wcześniej kierował działem literackim Teatru Narodowego (2009-2020). Jest autorem scenariuszy teatralnych, scenariuszy wystaw, badań i publikacji na temat teatru. W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele m. st. Warszawy, Muzeum Karykatury, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury oraz ICOM Polska.

www.um.warszawa.pl/-/konkurs-w-muzeum-karykatury-rozstrzygniety