Skip to main content
Jacek Frąś

Magdalena Kamińska

dr hab. Magdalena Kamińska
Memomorfoza: (prawie) wszystkie odsłony memu internetowego

18 listopada 2022, godz. 13.00
wykład on-line - dostępny tu

Rozpoczynamy cykl comiesięcznych Fakultetów z Humoru.

Co to takiego? To cykl wykładów z zakresu filozofii, socjologii i psychologii humoru. Wykłady mają poszerzyć wiedzę uczestników i uczestniczek na temat kulturowych aspektów humoru. Osoby prowadzące wykłady to badaczki i badacze zajmujący się humorem od strony psychologicznej i socjologicznej z cenionych ośrodków uniwersyteckich.

Na początek dr hab. Magdalena Kamińska i jej wykład o memach pn. Memomorfoza: (prawie) wszystkie odsłony memu internetowego.

W wykładzie omówiona zostanie dotychczasowa historia memu internetowego. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, czyje są memy, czy muszą być śmieszne i czy rzeczywiście mogą okazać się pierwszą w historii sztuką mas? Czy wreszcie mem może być czymś niż medialną efemerydą – dziełem sztuki, źródłem informacji, formą psychoterapii?

Będzie to spotkanie on-line.

Wykład można obejrzeć na naszej stronie Youtube: tu

Magdalena Kamińska – dr hab., prof. UAM, pracuje w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Jej zainteresowania naukowe to cyberkultura, archeologia i genologia mediów audiowizualnych. Autorka i współautorka ponad 40 artykułów naukowych oraz sześciu monografii (Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, Cultural Theory and History: Innovation Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii filmu grozy i Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Publikowała artykuły m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Popularnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Człowieku i Społeczeństwie”, „Transformacjach”, „Panoptikum”, „Studiach Medioznawczych”.


mkidn Dofinansowano w ramach programu rządowego Edukacja kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.