Skip to main content
Marcin Matuszewski

Oprowadzanie z autodeskrypcją
po wystawie Józefa Szajny

1 grudnia 2022, godz. 18:00

Zapraszamy na oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie Szajna: Mierzę celniej, bo na pudła nie mam czasu. Po wystawie oprowadzi Marcin Matuszewski.

Marcin Matuszewski – doświadczony edukator i przewodnik muzealny, warszawski przewodnik miejski, animator działań kulturalnych i twórczych, orędownik uważnej obserwacji i interpretatacji dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od lat pracujący z grupami o zróżnicowanych potrzebach w tym z grupami osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną i  osobami w spektrum autyzmu.