Skip to main content
Piotr Kułak

Oprowadzanie kuratorskie
po wystawach jubileuszowych

20 maja | g. 14.00

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawach jubileuszowych! Oprowadzanie poprowadzi kurator - dr Piotr Kułak.

Podczas oprowadzania przybliżymy działalność Eryka Lipińskiego w dziedzinie projektowania graficznego oraz wskazanie na podstawie zaprezentowanych na wystawie plakatów, ilustracji, projektów okładek i reklam, w jaki sposób jego styl wypowiedzi łączył się z nowymi prądami i kierunkami pojawiającymi się w sztuce XX wieku.

Omówimy też relacje artystyczne i kolekcjonerskie Teodora i Eryka Lipińskich, prywatnie ojca i syna. Spróbujemy wskazać punkty styczne i momenty przenikania się twórczości obu Lipińskich.


Piotr Kułak – Historyk sztuki, kurator wystaw, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. Kustosz dyplomowany oraz kierownik Działu Naukowego Opracowywania Zbiorów Muzeum Karykatury. Autor wystaw, katalogów i tekstów poświęconych rysunkowi satyrycznemu, karykaturze i grafice użytkowej. Redaktor m.in. tomu Ciało w karykaturze, karykatura ciała w sztuce (2021) oraz autor monografii Nić porozumienia. Ilustracje w książkach serii „Biblioteka Jednorożca” (w druku). wstęp na oprowadzanie w cenie biletu na wystawę