Skip to main content
Sławomir Mrożek

Wystawa rysunków Stanisława Mrożka
IX edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

31 lipca 2023
Szczebrzeszyn

W lecie Muzeum Karykatury zagości na Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, któremu w 2023 roku patronuje Sławomir Mrożek.

Pośród wydarzeń poświęconych jego osobie i twórczości, odbędzie się wystawa rysunków Sławomira Mrożka we współpracy z Muzeum Karykatury w Warszawie.

Wernisaż wystawy odbędzie się 31 lipca o 13.30.

Więcej na www.stolicajezykapolskiego.pl