Skip to main content
mozesz mniej

Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie
„Butenko dla małych dzieci”

5 padziernika | 18.00 – 19.30
wstęp w cenie biletu ulgowego

Festiwal Kultury Bez Barier to wielkie święto kultury dostępnej dla wszystkich i najbardziej otwarte wydarzenie w kraju. To wydarzenie, które integruje polskie społeczeństwo i otwiera na potrzeby osób często wykluczanych z codziennego życia społecznego i kulturalnego. Hasło festiwalu, które będzie nam towarzyszyć podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji to: MOŻEMY!

W 2023 roku świętujemy 11. edycję! Przed nami festiwalowe spektakle, pokazy filmowe, wystawy, spacery, spotkania i warsztaty, udostępnione za pomocą napisów dla niesłyszących, tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji, pętli indukcyjnej, materiałów do dotykania czy pomocy festiwalowych asystentów. W programie nie zabraknie również propozycji odpowiadających na potrzeby uczestników w spektrum autyzmu.

Muzeum Karykatury już od lat włącza się w obchody festiwalowe. W tym roku zapraszamy na oprowadzanie z audiodeskrypcją do wystawy „Butenko dla małych i dużych”.

Oprowadza Marcin Matuszewski – doświadczony edukator i przewodnik muzealny, warszawski przewodnik miejski, animator działań kulturalnych i twórczych, orędownik uważnej obserwacji i interpretatacji dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od lat pracujący z grupami o zróżnicowanych potrzebach w tym z grupami osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną i osobami w spektrum autyzmu.