Skip to main content
Koziołek Matołek

91 urodziny Koziołka Matołka

„Któż to jest ten poczciwy koziołek? Jest to mój przyjaciel. Poznałem go bardzo dawno. Był niezwykle smutny i miał śliczną, małą bródkę. Kiedy mnie zobaczył, ukłonił się i tak do mnie powiada: „BE”. W koziej mowie, którą ja doskonale rozumiem, znaczyło to: „Witam pana, panie Makuszyński. Kaj się miewa pan i pańska głucha ciotka?” Odpowiedziałem mu grzecznie: „ME”. A to znaczy po koziemu: „Dziękuję ci Koziołku, miewam się doskonale, ale dlaczego ty jesteś smutny?” Wtedy to on mi opowiedział o całem swojem życiu. Wszystko to, czego od niego się dowiedziałem, opisałem wierszami w tej właśnie książeczce” – w ten sposób 14 grudnia 1932 roku Kornel Makuszyński prezentował na falach radiowych postać Matołka, dzięki czemu cała Polska poznała tego sympatycznego i sprytnego Koziołka.

Podobnie jak w roku poprzednim chcemy wspólnie obchodzić urodziny Koziołka Matołka – tym razem już 91! 

Po dziś dzień Koziołek Matołek to jedna z najpopularniejszych postaci stworzonych w polskiej literaturze dziecięcej – znana dobrze kolejnym pokoleniom czytelników. Książeczki z jego przygodami uznawane są za dzieło prekursorskie w dziejach polskiego komiksu.