Skip to main content

Jak zrozumieć niezrozumiałe, czyli wprowadzenie do sztuki abstrakcyjnej

 z Marią Geisler

Grupa wiekowa: 15 – 19 lat

Koszt

 • grupa do 15 osób: 490 zł
 • grupa do 30 osób (2 x 80 minut): 820 zł

Czas trwania: 80 min.

Cel: Zrozumienie sztuki abstrakcyjnej, umiejętność czytania obrazów abstrakcyjnych oraz rozpoznawania użytych środków.

W cenę wliczone bilety do Muzeum Karykatury.

Możliwość realizacji: w tygodniu

Czego dowiedzą się uczestnicy

 • co to sztuka abstrakcyjna
 • jaki jest główny podział (geometryczna, organiczna)
 • osoby uczestniczące poznają także kilka nurtów sztuki abstrakcyjnej (suprematyzm, op-art, action painting)

Plan warsztatu

Wprowadzenie do abstrakcji (krótka prezentacja, ok. 5-10 minut):

 • wyjaśnienie terminu, prekursorzy
 • (Hilma af Klint, Wassily Kandinsky)
 • podział (abstrakcja geometryczna, organiczna)
 • kilka przykładów dla inspiracji oraz wyszczególnienie użytych środków artystycznych
 • (abstrakcja geometryczna – Kazimierz Malewicz, Piet Mondrian, Wojciech Fangor, Henryk Stażewski; organiczna – Jackson Pollock, Helen Frankenthaler, Georgia O'Keeffe, Maria Jarema)

Część warsztatowa (ok. 60–65 minut):

 • osoby uczestniczące w warsztacie tworzą szkic na kartce A5 (połowa kartki A4); w przypadku action painting może to być po prostu pomysł na konkretne ruchy czy gesty
 • osoby uczestniczące przystępują do tworzenia prac na formacie A3

Podsumowanie, czyli przedstawienie prac (ok. 10 minut):

 • osoby uczestniczące przedstawiają swoje prace – mówią o tym, w jaki sposób zostały stworzone i ewentualnych inspiracjach i wspólnie próbują nazwać użyte środki formalne, a także o tym, co czują, gdy patrzą na konkretną pracę, jakie emocje i doznania estetyczne ona w nich wywołuje (oczywiście, bez wartościowania prac).

Opis

Czym jest sztuka abstrakcyjna? To pytanie często nastręcza wiele trudności. Wciąż spora liczba osób odwiedzających muzea czy galerie sztuki przechodzi obok obrazów abstrakcyjnych obojętnie lub wręcz z oburzeniem, co wynika z braku zasobów do czytania i interpretacji tych dzieł. Osoby te nieświadomie tracą okazję do zatrzymania się i kontemplowania zagadnień dotyczących estetyki i filozofii, a także namysłu nad człowiekiem i otaczającym go światem. Ten warsztat powstał z myślą o przekazaniu wiedzy młodemu pokoleniu odbiorców sztuki, którzy będą mogli zbudować swój zasób umożliwiający im odbiór sztuki abstrakcyjnej, a co za tym idzie – rozwinąć wrażliwość oraz uważność. Podczas warsztatu osoby nie tylko zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą sztuki abstrakcyjnej, ale stworzą też własne prace, które zostaną wspólnie omówione pod kątem zastosowanych technik i budowanych za ich pomocą emocji, co będzie punktem wyjścia do krótkiej rozmowy o człowieku i naturze.

Maria Geisler