Skip to main content

Polityka prywatności

Do pobrania:

Informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego z siedzibą w Warszawie: ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Kajak, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do muzeum. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi w zakresie kompetencji Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Oświadczenia COVID będą przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe zbierane w oświadczeniach (COVID-19), w razie zaistnienia konieczności, może otrzymać Główny Inspektor Sanitarny.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku oświadczeń uczestnictwa (COVID-19) w wydarzeniu, czas przechowywania dancyj to 2 tygodnie począwszy od daty ich złożenia.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
  - żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
  - żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.