Skip to main content

Kazimierz Sichulski Restauracja Wawelu
Roman Kramsztyk Portret Jana Lechonia, ok. 1919
Kazimierz Sichulski
Zzisław Czermański Portret Arnolda Szyfmana, 1927
Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Stanisław Ignacy Witkiewicz Święto wiśni smażonych, 1931
Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Bruno Schulz Scena przy stole, 1933
Kazimierz Sichulski Restauracja Wawelu
Bronisław Wojciech Linke Ptasiogłowa, 1933–1935