Skip to main content

Włodzimierz Kuhn
Włodzimierz Kuhn Przyszły delegat do Ligii Narodów, ok. 1925
Zbigniew Pronaszko Konstytucja zbliża się
Zbigniew Pronaszko Konstytucja zbliża się, ok. 1935
Jerzy Srokowski
Jerzy Srokowski Bolesław Wieniawa-Długoszowski u drzwi ambasady polskiej w Rzymie, 1938
Jerzy Zaruba Generał (niech Pan Bóg) broni
Jerzy Zaruba Generał (niech Pan Bóg) broni, 1936
Andrzej Siemaszko
Andrzej Siemaszko Karykatura Edwarda Rydza Śmigłego, po 1936