Skip to main content

Konstanty Sopoćko
Konstanty Sopoćko Europe Girls, 1933
Edward Głowacki
Edward Głowacki Karykatura T. W. Wilsona, 1922
Franciszek Parecki
Franciszek Parecki Między granicami mocarstw, 1936
Karol Baraniecki
Karol Baraniecki Francus, Polak dwa bratanki, 1934
Kazimierz Grus
Henryk Tomaszewski Kardynał Theodor Innitzer i papież Pius XI, 1938