Skip to main content

Eryk Lipiński
Gioconda wg Siné, 1980
tusz, papier
nr inw. MK 11613

Eryk Lipinski

Niezwykły, tajemniczy, pełen spokojnego czaru uśmiech Giocondy od lat inspiruje twórców. Znajdujący się w zbiorach Luwry obraz autorstwa Leonarda da Vinci namalowany został na początku XVI w. i przedstawia Lisę del Giocondo. Obraz prezentowany w Muzeum Luwru od 1797 r., w 1887 r. Eugène Bataille zilustrował Giocondę z fajką w ustach, kolejne pastisze obrazu wykonywali m.in. Salvador Dalí, Marcel Duchamp czy Andy Warhol. Mona Lisa stała się muzą również dla Eryka Lipińskiego (1908-1991), który pisał: „Lubiłem też znęcać się nad najbardziej rozreklamowanym obrazem na świecie, portretem Giocondy zwanej też Moną Lizą. W serii 16 rysunków pokazałem, jak wyglądałaby Gioconda, gdyby chcieli jej portret zrobić współcześni artyści”.

Wspomniana seria o wiele mówiącym tytule „Jak wyglądałaby Gioconda gdyby zamiast Leonarda da Vinci namalował ją lub narysował…” opublikowana została po raz pierwszy w „Szpilkach” w 1961 r. i doczekała się licznych przedruków w prasie krajowej i zagranicznej. W gronie pastiszowanych twórców znaleźli się m.in. Chagall, Picasso, Miro, ale także Ha-Ga, Berezowska czy Kobyliński.

Mona Lisa inspirowana twórczością francuskiego karykaturzysty Maurice’a Sinet pseud. Siné (1928-2016) nawiązuje do motywu, który przyniósł temu artyście największą popularność – kota. Publikowane od 1956 r. w prasie sylwetki z charakterystyczną głową i nierzadko antropomorfizowanym tułowiem, ilustrujące słowa zawierające słowo kot (fr. „Chat”), doczekały się kilku publikacji książkowych na całym świecie. Lipiński, który doskonale orientował się we współczesnej karykaturze krajowej i zagranicznej, doskonale wykorzystał kota Siné obdarzając go tajemniczym uśmiechem Giocondy.

Pracę zakupiono do zbiorów muzeum w 1996 r.

Aldona Tołysz